De Elshof ligt tussen Wijhe, Heino en Raalte in een prachtig natuurgebied van weilanden, bossen en de verdwenen oude havezate Haagenvoorde. Het is een kleine kern, één van de twaalf die de gemeente Olst-Wijhe telt.

   


   Oud papier: 24 okt 2019

 Rova afvalkalender 

 Gemeente Olst-Wijhe


 

         
Plaatselijk Belang Elshof
is een vereniging die haar steentje bijdraagt aan de vitaliteit van de kern Elshof. Opgericht in mei 1952 en altijd heel actief voor de gemeenschap. De afgelopen jaren zijn mooie successen behaald zoals het Dorps OntwikkelingsPlan (DOP) in 2009. Veel activiteiten van nu zijn het resultaat van het DOP. Momenteel initieert zij projecten zoals snel internet, Groene en Blauwe diensten en de Buurt Whatsapp. Nu zij de beschikking krijgt over de opbrengsten van de oud papiercontainer, zullen in 2016 financiën beschikbaar zijn om nieuwe maatschappelijke activiteiten aan te jagen. Steun het Plaatselijk Belang en wordt lid.COLOFON
  Buurthuis Elshof
Momenteel maken zo’n 14 clubs/verenigingen gebruik van het buurthuis. 
Daarnaast organiseert de activiteitencommissie van het buurthuis ook diverse activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn, zoals een tweejaarlijkse spokentocht. Ook Sinterklaas maakt jaarlijks bij het buurthuis zijn entree.
Tevens wordt het buurthuis gebruikt voor de zogenaamde kernenbezoeken van de gemeente Olst-Wijhe en dient het ook als stembureau in de verkiezingstijden. Door de sluiting van de Kapel wordt er tegenwoordig met Pasen en Kerst in het buurthuis een kerkdienst gehouden. 

 
 

 A C T U E E L
 

Info zonneweide PB

Elshofnieuws okt 2019

  4-109 Open avond

  1-11 Open avond
 

 Welkomstboekje Elshof