De Elshof ligt tussen Wijhe, Heino en Raalte in een prachtig natuurgebied van weilanden, bossen en de verdwenen oude havezate Haagenvoorde. Het is een kleine kern, één van de twaalf die de gemeente Olst-Wijhe telt.

   


   Oud papier: even maanden, laatste weekend van de maand.

 Rova afvalkalender 

 Gemeente Olst-Wijhe


 

         

NIEUWS VAN PLAATSELIJK BELANG EN DE ORGANISATIE VAN DE VRIJWILLIGERSAVOND

Ledenvergadering PB Elshof van 18 november en vrijwilligersavond van 19 november gaan niet door ivm coronamaatregelen. Eventuele nieuwe data volgen zodra de regels het toelaten.

 

De uitbraak van het Corona virus is een grote uitdaging voor Nederland. Wij als Plaatselijk Belang kunnen ook niet inschatten hoe deze uitbraak zich gaat ontwikkelen. Wij denken dat het van groot belang is dat we een goede manier hebben om snel informatie met elkaar te kunnen delen. Ook kunnen mensen hulp nodig zijn. Wij nodigen iedereen op de Elshof uit om (eventueel tijdelijk) deel te gaan nemen aan het Elshof Eppie. U neemt al deel aan deze WhatsApp groep. Het PB vraagt u dit bericht te delen. Harry Neulen (0651023987) is beheerder van deze groep. Je kunt hem een berichtje sturen en hij zal dan iedereen toevoegen. Mocht je na verloop van tijd de groep weer willen verlaten, dan kan dat heel eenvoudig door naar onderen te scrollen en de optie groep verlaten te selecteren.

 

Door de corona uitbraak komt het kernenbezoek van 2 april te vervallen. Op dit moment is er geen peil op te trekken wanneer er een nieuwe datum komt. We houden u op de hoogte via het Elshof Nieuws en de bekende buurtapp van de ontwikkelingen op dit gebied, de ontwikkelingen met de nieuwe wetering enz.

 

Agenda en verslagen bestuursvergaderingen PB:

 

PB Elshof plaatst telkens de agenda’s en verslagen van de bestuursvergaderingen op de website www.buurtschapelshof.nl. Op deze manier kunt u makkelijk de activiteiten van uw PB volgen.

Wilt u reageren op een of meerdere items, dat kan. Schrijf een mail naar info@pbelshof.nl en u krijgt een antwoord. Kijk op onze website www.buurtschapelshof.nl

 

Andre Nijboer

Voorzitter Plaatselijk Belang

 

 

 A C T U E E L

Elshofnieuws juni 2022

Elshoffeest 2022

Open avond 3-6-2022

Open avond 1-7-2022


 


 

 

 Welkomstboekje Elshof


 

 
         
Plaatselijk Belang Elshof
is een vereniging die haar steentje bijdraagt aan de vitaliteit van de kern Elshof. Opgericht in mei 1952 en altijd heel actief voor de gemeenschap. De afgelopen jaren zijn mooie successen behaald zoals het Dorps OntwikkelingsPlan (DOP) in 2009. Veel activiteiten van nu zijn het resultaat van het DOP. Momenteel initieert zij projecten zoals snel internet, Groene en Blauwe diensten en de Buurt Whatsapp. Nu zij de beschikking krijgt over de opbrengsten van de oud papiercontainer, zullen in 2016 financiën beschikbaar zijn om nieuwe maatschappelijke activiteiten aan te jagen. Steun het Plaatselijk Belang en wordt lid.COLOFON
  Buurthuis Elshof
Momenteel maken zo’n 14 clubs/verenigingen gebruik van het buurthuis. 
Daarnaast organiseert de activiteitencommissie van het buurthuis ook diverse activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn, zoals een tweejaarlijkse spokentocht. Ook Sinterklaas maakt jaarlijks bij het buurthuis zijn entree.
Tevens wordt het buurthuis gebruikt voor de zogenaamde kernenbezoeken van de gemeente Olst-Wijhe en dient het ook als stembureau in de verkiezingstijden. Door de sluiting van de Kapel wordt er tegenwoordig met Pasen en Kerst in het buurthuis een kerkdienst gehouden.