bestuur plaatselijk belang

Bestuur


Het bestuur bestaat momenteel uit 4 leden maar kan bestaan uit maximaal 7 leden.

Voorzitter:

Frank Schumacher
fschumacher@pbelshof.nl
Herkiesbaar in 2016. Aftredend in 2019.
 

Secretaris:
Machteld Dijkslag
 

Penningmeester:
André Nijboer
 

Algemeen bestuurslid:
Harry Neulen
Herkiesbaar in 2017 en 2020. Aftredend in 2023.

 

Plaatselijk Belang Elshof is te benaderen via het secretariaat:
info@pbelshof.nl
 

Kascommissie:
Paul Jansen
André Nijboer


Gemeenschappelijk Plaatselijk Belang Olst-Wijhe
Het Gemeenschappelijk Plaatselijk Belang Olst-Wijhe is opgericht op 6 december 2011 door alle deelnemende PB’s van de gemeente Olst-Wijhe. Het GPB Olst-Wijhe is een overkoepelend orgaan waarbij van ieder respectievelijke PB een lid deelneemt. Het voorzitterschap en het secretariaat rouleert per twee jaar over de PB’s. In 2016 is dat Den Nul. Zij hebben minimaal eenmaal per jaar overleg met als doel te spreken over onderwerpen die de kernen overstijgt. Het GPB Olst-Wijhe vergadert een maal per jaar met het college van B&W.